Reserves Estades Curtes:
Data:
 
Nits
Adults
Access code/IATA code:

PREINSCRIPCIÓ ESTADES TEMPORALS 2014-2015Dades Personals

Dades de Contacte

Desitjaria que el meu company/a d’ habitació sigui:

Sol.licitud de parking

Dades Acadèmiques

Població:
Tipus d’estudi:

Altres dades

Condicions econòmiques

CONDICIONS ECONÒMIQUES PREINSCRIPCIÓ ESTADES MITGES 2014/15

Un cop rebut el formulari ens posarem en contacte amb l’interessat/da per a confirmar l’acceptació de la seva sol·licitud. A continuació l’indicarem les formes de pagament de la preinscripció d’estades mitges (275€ IVA inclòs) .

Excepcionalment per aquells residents que no aprovin Batxillerat, la Selectivitat o bé no obtinguin plaça en cap de les Universitats de Barcelona, aquest import serà retornat. També es retornarà en aquells estudiants estrangers a qui se’ls denegui el visat. En tots els casos serà necessari aportar document oficial que ho acrediti.

Si el resident es donés de baixa de manera voluntària, un cop pagada la preinscripció, aquest import no li seria retornat.

En el cas de no disposar de l’habitació sol·licitada, podran optar a un altre tipus d’habitació disponible o se’ls retornarà el import de la preinscripció.

Aquells residents que contractin la seva estada de curs complet en règim de pensió completa de 7 o 5 dies/setmana i la mantinguin al llarg del curs, els hi serà retornat l’ import de la preinscripció, en el darrer rebut.

Formes de Pagament:

 Targeta de crèdit (Pagament On-line)

Per transferència bancària a:

Titular: FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA CETT

Entitat:  BBVA           

Nº de compte: ES59 01825406170200018341

SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES59

Adreça Oficina: Carrer Sant Pere IV, 214-216 Barcelona

IMPORT A PAGAR: 275€  IVA inclòs

 

Especificacions per les transferències bancàries:

Fer ingrés amb el  nom i cognoms del resident i, com a referència, especificar  "preinscripció ÀGORA BCN curs 14/15". Enviar el justificant bancari per fax al nº (+00 34) 93 166 90 99 o per mail a agoraresidents@cett.cat

Les despeses derivades de la transferència de la preinscripció aniran a càrrec del resident.

Amb aquest pagament s' obtindrà un número de preinscripció. Començarem a confirmar places pel proper curs 2014/15 per ordre de preinscripció i pagament de reserva de plaça. Aquesta pre-reserva de plaça es mantindrà fins a la matriculació definitiva.

La informació que ens facilita es troba protegida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i serà incorporada als fitxers automatitzats titularitat de la Societat Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A., o d'empreses del Grup CETT, amb la finalitat d'informar-lo i demanar la seva opinió sobre els nostres productes i serveis. Si desitja accedir a les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les , pot sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a l’adreça cett@cett.cat
Utilitzi el següent formulari per a enviar la direcció d'aquesta pàgina a un amic:

El teu nom: *
El teu email: *
El email del teu amic: *
Comentaris: 
Direcció web:  /tpv/formPreinscripcioAlumneAgora.aspx?mode=ago...

Per motius de seguretat, tecleja els dígits mostrats en la següent imatge:
:  [Demanar una altra imatge]
Passeig dels Castanyers, 21 08035 Barcelona Tel: +34.93.166.90.00 Fax: +34.93.166.90.99 e-mail: agora.info@cett.cat | agoraresidents@cett.cat
Ubicació | Residència | Estudiants |Professors | Activitats |FAQ