Inici > Àgora bcn

Àgora bcn

PREINSCRIPCIÓ CURS ACADÈMIC 2015/2016Dades Personals

Dades de Contacte

Desitjaria que el meu company/a d’ habitació sigui:

Sol.licitud de parking

Dades Acadèmiques

Població:
Tipus d’estudi:

Altres dades

Condicions econòmiques

CONDICIONS ECONÒMIQUES MATRÍCULA CURS ANUAL 2015/16

EL DIPÒSIT Per fer efectiva la matrícula s’ha d’abonar l’import del dipòsit (900€ en el cas de sol·licitar plaça en qualsevol de les tipologies d’habitació individual i 800€ en el cas de fer-ho en qualsevol tipologia d’habitació doble) en el termini indicat per ÀGORA a partir de la data de confirmació de plaça. Passat aquest termini, si no s’ha rebut còpia del pagament, ÀGORA BCN considerarà que es renuncia a la plaça i s’oferirà a un altre sol·licitant.

Pagament del dipòsit

  • En efectiu: de manera presencial a ÀGORA BCN
  • Amb targeta de crèdit: a través de l’enllaç que es facilita
  • Per transferència al nostre compte bancari:

Titular: FUNDACIÓN GASPAR ESPUÑA CETT
Entidad : BBVA
Nº de cuenta: ES46 0182 2337 73 0200018349
SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES59
Dirección Oficina: Av.Diagonal, 468 08006 Barcelona

Fer ingrés amb el nom i cognoms del resident i, com a referència, especificar "matrícula ÀGORA BCN curs 15/16". Enviar el justificant bancari per fax al nº (+00 34) 93 166 90 99 o per mail a agoraresidents@cett.es .Les despeses derivades de la transferència aniran a càrrec del resident.

Aquest dipòsit té efectes de fiança i té per objecte:

  • Consolidar la reserva de plaça un cop s’hagi obtingut la concessió
  • Garantir i cobrir danys a les instal·lacions imputables a un mal ús per part del resident
  • Cobrir els perjudicis de tot tipus derivats de baixes. Es a dir, un cop el resident està matriculat i es dona de baixa o abandona la residència per voluntat pròpia, aquest dipòsit no serà retornat.

En acabar el curs, i en absència de danys imputables al resident, aquest import serà retornat, per domiciliació bancària, no més tard del 10 d’agost de 2016.

LA TARIFA DE CURS COMPLET comprèn l’estada des de l’1 de setembre de 2015 fins al 24 de juny de 2016 (inclòs) i es composa d’ una preinscripció (545 € iva inclòs), 10 quotes (setembre a juny) i el dipòsit -fiança. El primer rebut es cobrarà l’1 de setembre de 2015. Els residents que contractin per a la seva estada la Pensió Completa de i la mantinguin al llarg del curs rebran l’abonament del import de la preinscripció en el darrer rebut del mes de juny.

El fet d’arribar més tard de la data d’ inici del curs (1 de setembre) o marxar abans de la data de fi del curs (24 de juny) o estar absent algun període al llarg del curs, no implicarà cap mena de reducció en la quota mensual ni es podran fer reduccions de pensions.

Si el resident vol avançar l’ arribada (abans de l’1 de setembre) o endarrerir la sortida (després del 24 de juny) serà imprescindible fer una reserva independent a la de curs complet i es facturarà a raó de tarifa diària (consultar tarifes). El pagament d’aquests dies extres s’haurà de realitzar directament a la residència (efectiu o targeta de crèdit).

CANVIS EN EL RÈGIM ALIMENTARI. Els residents tindran fins el 22 d’ octubre per sol·licitar canvis en el règim alimentari triat inicialment (només s’admetrà un canvi de pensió durant el curs). A partir del 22 d’ octubre, no s’ admetrà cap canvi de pensió, a excepció d’ aquells residents que, per motius acadèmics (canvis d’ horaris de classes, inici de pràctiques, etc.) ho justifiquin amb document oficial de la universitat. Aquests canvis es sol·licitaran a recepció, adjuntant el corresponent document que ho justifiqui, i hauran de ser aprovats per la direcció d’ ÀGORA BCN.

VACANCES DE NADAL I SETMANA SANTA. Durant les vacances de Nadal i les vacances de Setmana Santa la residència resta oberta i els residents disposaran del serveis contractats i habituals. En aquest període el dia de neteja habitual podrà variar.

PAGAMENT DE LES QUOTES

Els pagaments de les mensualitats es faran mitjançant domiciliació bancària de l’1 al 3 de cada mes.

Els pagaments en Targeta de Crèdit, es faran a recepció, abans del dia 1 de cada mes.

La informació que ens facilita es troba protegida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i serà incorporada als fitxers automatitzats titularitat de la Societat Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A., o d'empreses del Grup CETT, amb la finalitat d'informar-lo i demanar la seva opinió sobre els nostres productes i serveis. Si desitja accedir a les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les , pot sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a l’adreça cett@cett.cat
© ÀGORA BCN 2015